Forside VPN

Kunde områderVirtuelt Privat Nettverk

 

VPN er en løsning som Zigdata benytter flittig for å bygge bedriftsnett over større avstander og flere lokasjoner. Dette er en sikker og kostnadseffektiv måte og sette opp et bedriftsnett imellom de ulike lokasjoner en bedrift måtte ha. VPN settes opp over vanlige internett linjer imellom brannmurene eller vpn terminatorene på de forskjellige lokasjonene. VPN kan med fordel benyttes for å gi mobile ansatte, tilgang til bedriftens intern nett med mer.

Skulle ikke VPN dekke bedriftens behov er det flere mulige løsninger som f.eks leide linjer, IP VPN.

 

 Zigdata benytter ofte Zyxel produkter i oppsett av VPN løsninger.